Uwolnij zamrożony kapitał

Korzystanie z aktywów

Leasing zwrotny, to transakcja finansowa, gdzie jedna strona „sprzedaje” aktywa i wynajmuje je na dłuższą metę, z czego wynika, że druga strona ma możliwość korzystania z danego składnika aktywów, ale nie jest jej właścicielem. Transakcja odbywa się na ogół dla środków trwałych, w szczególności nieruchomości, jak również samoloty i pociągi. Leasing zwrotny to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy mają duże nakłady pieniężne zamrożone w nieruchomościach i chcą je odblokować np. na potrzeby jakiejś większej inwestycji. W takim wypadku sprzedają je firmie leasingowej, a następnie biorą znowu w leasing i spłacają w małych ratach. Po zakończeniu umowy albo przechodzi dana nieruchomość od razu na firmę lub płaci się wykup, a firma ma prawo pierwokupu.

Ustalenia

Po zakupie aktywów, właściciel wchodzi w długoterminową umowę, w której nieruchomość jest wynajęta od sprzedawcy po określonym kursie. Jednym z rzeczy przemawiających za tym rodzajem leasingu jest możliwość przeniesienia własności na rzecz spółki dominującej, zachowując właściwą ścieżkę z bieżącej wartości i rentowności aktywów. To bardzo dobre rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców i z pewnością nie należy go wykluczać, gdy posiada się nieruchomości i szuka sposobów na szybkie odmrożenie kapitału.

Nieruchomości komercyjne

Sprzedaż i leasing zwrotny jest typową transakcją nieruchomości komercyjnych, w których jedna ze stron, często korporacja sprzedaje swoje aktywa w nieruchomościach firmowych inne stronie, np.: inwestorowi instytucjonalnemu lub funduszowi inwestycyjnemu nieruchomości. Okres leasingu i stawki wynajmu są oparte na nowych kosztach finansowych, rynkowej stopie zwrotu oraz na początkowej wysokości inwestycji środków pieniężnych przez nowego właściciela.

Jakie są korzysći dla inwestora?

Leasing zwrotny niesie ze sobą wiele korzyści dal inwestora, a oto niektóre z nich: godziwy zwrot z inwestycji w postaci czynszu w czynszu w czasie trwania umowy leasingu; posiadanie aktywów podlegających amortyzacji, które są już zajęte przez wiarygodnego najemcę; długoterminowy, zagwarantowany strumień przychodów; inwestor może podjąć odliczenia wydatków na inwestycje w nieruchomości, w celu umożliwienia odzyskania kosztów inwestycji.

Alternatywa kupna auta na kredyt

Na czym to polega?

Leasing samochodów, to jednoczesne opłacanie i korzystanie z samochodu leasingodawcy. Każdy leasingobiorca musi zdawać sobie sprawę, że samochód z którego korzysta nie jest jego własnością w związku z czym istnieją pewne ograniczenia, m.in. takie, że ze sprzętu nie mogą korzystać osoby trzecie. Dobry leasing jest tańszym i mniej zawiłym rozwiązaniem od kredytu bankowego na zakup samochodu. Z leasingiem wiążą się również korzyści wynikające z tego, że można obniżyć podatek dochodowy i VAT. Każdy przedsiębiorca wie, jak ważna w biznesie jest optymalizacja podatkowa. Jeśli chodzi o ograniczenia, obowiązki, zakazy to warto się z nimi zapoznać nie tylko w umowie leasingu lecz także w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu, gdzie szczegółowo opisane jest wszelkie postępowanie w najróżniejszych przypadkach zarówno po stronie firmy leasingowej, jak i klienta leasingowego.

Korzyści

Największą korzyścią jest fakt, że leasing samochodów daje możliwość zakup samochodu, który był w leasingu. Jednak może to nastąpić po zakończeniu okresu trwania umowy i tylko wtedy, gdy w umowie byla zawarta klauzula o wykupie przedmiotu leasingu. Jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą od razu spłacać całego zobowiązania.

Koszty

Koszty, które tworzy leasing samochodów, są traktowane w finansach firmy, jako koszty uzyskania przychodów. Są to wszelkie operacje związane z leasingowanym sprzętem, np.: zakup paliwa, konserwacja, przeglądy. Jeżeli chodzi o ubezpieczenie, to tym powinien zająć się finansujący. Jeżeli jednak w umowie doczytamy, że taki obowiązek został na nas nałożony, to należy podjąć działania związane z ubezpieczniem leasingowanego samochodu.

Strony umowy leasingu

W umowie leasingu występują dwie strony. Jedną z nich jest korzystający (leasingobiorca), którym może być każdy konsument lub osoba zajmująca się prowadzeniem działalności gospodarczej. Drugą zaś stroną umowy jest leasingodawca (finansujący). W tym przypadku wymagania co do sprawowanej funkcji są ścisle zdefiniowane. Otóż finansującym może być tylko i wyłącznie przedsiębiorca, który zajmuję się leasingowaniem. Najczęściej okazuje się nim bank.

Nowoczesny sposób posiadania

Jak pozyskać auto dla Twojej firmy?

Coraz częściej spotykamy się z tym, że przedsiębiorcy na dzisiejszym rynku nie angażują jednorazowo dużego kapitału, ani nie zaciągają kredytów. W każdej firmie potrzebne jest auto. Dzięki opcji leasing aut, możliwość jego zdobycia jest coraz prostsza. Bardzo często przedsiębiorca zadaje sobie pytanie w jaki sposób pozyskać służbowe auto. Może przepisać swoje prywatne w majątek firmy, jednak rzadko kiedy jest to możliwe. Może wziąć kredyt, tutaj z kolei jest mnóstwo formalności i dość ciężko go dostać. Idealnym rozwiązaniem będzie leasing aut, gdzie wymagania są minimalne, a formalności proste do spełnienia.

Szeroki zakres usługi

Leasing samochodu to nie tylko wypożyczenie za opłatą auta. Firmy leasingowe coraz częściej oferują nam także możliwość serwisowania samochodu. Ciekawą opcją jest także możliwość zakupu danego auta po zakończeniu czasu trwania umowy. Warto dodać, że wykup istnieje w przypadku leasingowania w opcji operacyjnej. Gdy mówimy o leasingu finansowym to w trakcie umowy należy spłacić całość przedmiotu, dzięki czemu bez dodatkowych opłat zostaje się jedynym, pełnoprawnym właścicielem środka trwałego.

Leasing, a kredyt. Co lepsze?

Porównując leasing samochodu z kredytem samochodowym można dojść do jednego wniosku. Opcja leasingu jest o wiele prostszą metodą pozyskania auta. Nie wymaga tylu formalności oraz tak dokładnego i drastycznego oceniania naszej zdolności do posiadania kredytu. Dzięki temu właśnie leasing zyskał tak ogromną popularność. Obecnie nawet firma dopiero co założona może z powodzeniem starać się o uzyskanie takiego finansowania. Nie będą to oczywiście warunki tak atrakcyjne jak w przypadku wieloletniej firmy ale i tak będzie to świetna opcja zważywszy, że tak nowa firma nie ma co liczyć na kredyt.

Co warto wiedzieć o leasingu?

Leasing samochodu to możliwość pozyskania auta dla Twojej firmy w przystępny sposób. Przedsiębiorstwa leasingowe oferują nam nie tylko nowe samochody. Dostępne są również używane. Nie mogą mieć one jednak więcej niż 11 lat (wliczając w to czas trwania umowy leasingowej). Korzystanie z usługi leasingowej nie nakłada na naszą zdolność kredytową obciążenia.

Dokument finansowy przy umowie leasingu

Pierwsze kroki

Jeśli już zdecydowałeś się na skorzystanie z usługi leasingu, to w pierwszej kolejności powinieneś rozpatrzyć oferty jakie są proponowane przez firmy leasingowe. Zapoznaj się z wysokością opłat i rat, możliwością wykupu oraz samochodami jakie posiadają te firmy. Następny krok to umowa na prosty leasing. Oprócz zapoznania się z tymi rzeczami bardzo ważne będzie również dokładne przestudiowanie Ogólnych Warunków Umowy Leasingu, w której zawarte są kroki postępowania obydwu stron umowy w najróżniejszych sprawach. Będą tam również umieszczone informacje o dodatkowych opłatach, o których przedsiębiorca nie koniecznie musi zostać poinformowany przez niektórych handlowców.

Dowiedzmy się co to jest

Umowa leasingu stała się umową finansową dopiero niedawno, bo w 2000 r. Firma leasingowa zobowiązuje się do oddania do użytku dobra materialne na z góry określony czas, pobierając za to opłaty. W umowie występuje nie tylko firma leasingowa i klient prowadzący działalność gospodarczą, lecz również zbywca, a więc osoba, od której firma leasingowa nabywa pożądany przez klienta leasingowego środek trwały. Umowa leasingowa zwykle trwa od dwóch do ośmiu lat w zależności od tego, jaką formę leasingu i jaką formę spłat się wybierze.

Jaka powinna być ta umowa?

Umowa leasingu jako, że jest umową dotyczącą „wypożyczenia” dobra materialnego musi posiadać ramy czasowe. Istotne jest na jaki okres leasingujemy np. samochód. Konieczne jest także przygotowanie takiej umowy na piśmie. Może być to akt notarialny. Wybierając leasing finansowy nie ma wykupu i w trakcie umowy spłaca się całą wartość, dzięki czemu po jej zakończeniu bez dodatkowych opłat zostaje się jedynym, wyłącznym właścicielem przedmiotu. W leasingu finansowym trzeba zapłacić kwotę wykupu, jeśli chce się dalej użytkować przedmiot dotychczas leasingowany.

Co możemy leasingować?

Najczęściej spotykamy się z leasingowaniem samochodów. Widzimy reklamy w telewizji, czytamy w gazetach. Umowa leasingu może być jednak sporządzona dla wielu rzeczy materialnych. Są to, np. nieruchomości, maszyny, a nawet prawa autorskie. Warto dodać, że maszyny i urządzenia stały się w ostatnich latach również bardzo popularne.

Leasing czyli wypożyczenie za opłatą

Co to jest leasing?

Jest to jedna z form zdobywania środków materialnych bez większych nakładów pieniężnych jakimi są kredyty. Bardzo wygodna możliwość dzięki której zdobywamy środki do inwestycji. Odmiany leasingu to: leasing operacyjny, leasing finansowy, leasing zwrotny i leasing konsumencki. Ostatni przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają własnej działalności gospodarczej, jednak nie jest to popularne rozwiązanie wśród firm leasingowych, dlatego też mało która ma je w swojej ofercie. Leasing zwrotny z kolei służy do odblokowania środków pieniężnych, które przedsiębiorstwo ma ulokowane w nieruchomościach. Najpierw sprzedaje się nieruchomość firmie leasingowej, a następnie podpisuje umowę na leasing tejże nieruchomości z prawem do pierwokupu. W ten sposób bardzo dużą kwotę można bardzo szybko odblokować np. dla szybkiej inwestycji pieniężnej.

Ważny jest czas

Leasing operacyjny to tak zwane wypożyczenie rzeczy materialnej na z góry określony czas użytkowania. Leasingobiorca ma możliwość zakupienia tego dobra po zakończeniu trwania okresu leasingu. Czas trwania umowy jest mniejszy od czasu zużycia leasingowanej rzeczy. Zwykle umowa leasingowa trwa od dwóch do nawet ośmiu lat. Warto jeszcze powiedzieć o tym, że każdy przedsiębiorca biorąc leasing wybiera albo finansowy albo operacyjny. Ten drugi jest o wiele bardziej popularny, jednak nie oznacza to, że należy ignorować ten pierwszy. W każdym przypadku trzeba odpowiednio przeanalizować te rozwiązania i zestawić je ze swoim przedsiębiorstwem, dzięki czemu będzie można wysnuć odpowiednie wnioski.

Jakie są opłaty związane z leasingiem?

Leasing operacyjny niesie ze sobą opłaty, które ponosi leasingobiorca. Są to:

  • wstępna opłata leasingowa
  • kaucja wstępna
  • kaucja gwarancyjna
  • miesięczne opłaty leasingowe
  • (opcjonalnie) kwota ceny sprzedaży

Opłaty te pozwalają nam w pełni korzystać z usług leasingowych.

Jakie są zalety leasingowania?

Na przykładzie leasingowania samochodu można łatwo wytłumaczyć zalety jakie niesie ze sobą leasing operacyjny. Zapewnia on natychmiastowe posiadanie auta, można opłacać leasing z wpływów firmy oraz fakt, że ta forma pozyskania samochodu jest dostosowana do potrzeb każdego z klientów.

Samochód od zaraz w leasing

Najlepsza opcja

Nie posiadasz wystarczającej ilości gotówki? Bank nie chce udzielić Ci kredytu ze względu na niską dochodowość, a potrzebujesz jak najszybciej samochodu? Zastanów się nad opcją – samochody leasing. W dobie obecnej popularności rozwiązań leasingowych bardzo łatwo uzyskać finansowanie leasingowe. Co więcej, dzięki temu, że wymagania są ograniczone do minimum to nawet firmy, które dopiero co weszły na rynek mogą z powodzeniem starać się o uzyskanie finansowania leasingowego.

Możliwość kupna

Oferta – samochody leasing oferowana przez wszystkie firmy leasingowej pozwala nam na zakup pojazdu po zakończeniu trwania umowy. Niektóre spółki proponują od niedawna opcje skrócenia czasu trwania umowy bez żadnych dodatkowych opłat. Co za tym idzie, wcześniejszą możliwość posiadania na własność auta. Dodatkowo, bardzo wiele firm posiada w swoich ofertach leasing niskiej i wysokiej raty. Ta pierwsza opcja przeznaczona jest przede wszystkim dla ludzi, którzy nie planują późniejszego wykupienia środka trwałego i chcą po prostu po zakończeniu umowy leasingowej podpisać kolejną na nowy przedmiot. W tej formie finansowania chcą oni spłacić jak najmniej – minimum to 40 procent wartości początkowej. W leasingu wysokiej raty z kolei będą oni chcieli spłacić jak najwięcej, aby kwota wykupu była jak najmniejsza, ponieważ chcą wykupić środek trwały i używać go po zakończonej umowie lub też sprzedać na rynku wtórnym.

Wysoka jakość

Na dzisiejszym rynku rozwija się coraz więcej firm oferujących usługę samochody leasing. Przed dokonaniem wyboru, należy dokładnie dowiedzieć się o warunkach jakie proponuje nam leasingodawca. Każda z firm w swojej ofercie posiada auta o wysokiej jakości, wliczając do tego obsługę naprawczą pojazdu. Masa usług dodatkowych sprawia, że rozwiązanie leasingowe jest jeszcze bardziej popularne i korzystne dla przedsiębiorców.

Twoja decyzja

Zanim podejmiesz decyzję wiążącą Twoją firmę z leasingobiorcą rozpatrz dokładnie wszystkie oferty, które znajdują się na rynku. Wybierz tę, która jest najbardziej wiarygodna i sprawdzona (być może przez znajomych). Samochody leasing to szeroki wachlarz opcji  dla klienta. Zastanów się przed jej wyborem.